Laten we de loonkloof bestaan?

Toch weer die loonkloof tussen man en vrouw. Deze was er al jaren. En raar maar waar: uit het tweejaarlijkse ‘Nationaal Salaris Onderzoek’ blijkt deze nu zelfs nog breder en dieper. De Volkskrant vatte het mooi samen in een artikel [VK 19 11 2019] en verbond daarin ook de nodige conclusies. Feit is en blijft helaas dat ons nationale streven naar gelijkheid niet tot uiting komt in de salarissen van mannen en vrouwen. Het modale inkomen van een man is iets meer dan 5000 euro bruto meer dan van vrouwen.

Wat kunnen we zelf doen? In ieder geval niet navelstaren en blijven kijken naar cijfers en statistieken en deze aan elkaar bevestigen. We moeten durven onderhandelen over onze salarissen: netjes en onverschrokken. Vooral met veel zelfvertrouwen en lef.

Ik citeer Neelie Kroes die in mei dit jaar de noodklok luidde over de positie van vrouwen in het Twentse zakenleven: “Stop met zo bescheiden te zijn.” Ze heeft meer dan groot gelijk, ook al besef ik dat Kroes hier doelt op het geringe aantal vrouwen met topfuncties in het Twentse bedrijfsleven. Het geldt ook voor onze salarissen, dames!

Kom voor jezelf op. Jij bent het waard.