HighHeels

HighHeels staat symbool voor hoogopgeleid, hoog gewaardeerd en hoge beloning.

Vrouwen zijn stuk voor stuk unieke krachtcentrales. Veel vrouwen onderkennen hun eigen talenten niet en doen zichzelf daarmee tekort. Zij zetten zichzelf op achterstand en daarmee ook de maatschappij.

Vrouwen nemen te vaak genoegen met minder! Met minder dan ze waard zijn. Met minder dan ze kunnen. Dit heeft de nodige gevolgen.

Vrouwen verdienen het hun eigen talenten meer en beter te benutten. Zij moeten wel zelf die verantwoordelijkheid nemen en de uitdaging aangaan om hun ambities te volgen.

Vrouwen blijken te vaak op een lager niveau te werken dan het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Vooral bij hoogopgeleide vrouwen is dit zo; zij blijven te vaak ‘hangen’ in een parttime en of MBO-baan.

Vrouwen kunnen meer dan dat ze doen. Veel meer.